wtorek, 5 stycznia 2016

Wszystko co musicie wiedzieć o...dzwoń dzwoneczku mi./Everything you need to know about...call bell me.


Dźwięk działa na nasz układ nerwowy i zmienia naszą świadomość. Najszybciej oczyścimy mózg za pomocą dźwięków. Wszystkie religie i inne rytuały stosują jakąś formę muzyki, mantr i śpiewania.

 To dźwięk zwiększa spójność obu półkul mózgowych, otwiera serce i silnie oczyszcza organizm. Dźwiękiem przenoszone są cząsteczki energii z jednego miejsca ciała na drugie, jakby unoszone delikatnym podmuchem lekkiego piórka.  Warunek - musi to być właściwy dźwięk.  


W starożytnych Chinach, począwszy od epoki Zhou (1122–770 p.n.e.), dzwony pełniły standardową funkcję instrumentu. Ich pięciostopniowa skala muzyczna odpowiadała pięciu elementom boskich osobowości. W świecie antyku pojawiają się funkcje sygnalizacyjne, dzwony informują o otwarciu i zamknięciu termy lub targu, ostrzegają przed zagrożeniem. Umieszczane są na drzwiach, by sygnalizować mieszkańcom o przybyciu gości.


Dzwonom i dzwonkom zaczęto przypisywać moc niezwykłą, nawet magiczną. Według starożytnych cechy te posiadał spiż, stanowiący najważniejszy materiał, z którego powstawały instrumenty. Wierzono, że dźwięk spiżu jest głosem bogów. Asyryjczycy za pomocą dzwonów świątynnych wypędzali demony, małe dzwonki zawieszone na szyi i szatach miały odpędzać zło i przynosić szczęście.
 Rzymianie umieszczali na okrętach po dwa dzwony, na dziobie i rufie. Ich zadaniem było odstraszanie morskich potworów.
 Dzwonki zawieszane na szyjach dzikich zwierząt miały świadczyć o ich obłaskawieniu. Wierzono, że niezwykły dźwięk dzwonu zapewnia żyjącym łączność ze światem zmarłych, np. na wyspie Santos w VII wieku p.n.e. dzwony używano w trakcie ceremonii pogrzebowych i uroczystości ku czci zmarłych. Etruskowie wieszali je na grobach królów.


Ze względu na przeznaczenie instrumenty te można podzielić na kilka grup. Rytuał poświęcania dzwonów i nadawania im imion, wprowadzony w dziesiątym wieku przez papieża Jana XIII, sprawił, że dzwony z prostych narzędzi sygnalizacyjnych przeistoczyły się w pośrednika między człowiekiem a Bogiem, tym samym wkroczyły do sfery sacrum.

Dzwony kościelne, klasztorne i cmentarne pełniły funkcje religijne.

Dzwony zegarowe i sygnalizacyjne – ratuszowe, zamkowe, zegarowe, pożarowe i folwarczne odmierzały czas i stosowane były do sygnalizacji. Na statkach i okrętach stosowane są dzwony okrętowe sygnalizacyjne i mgłowe. W sądach używane są dzwonki do uciszania sali, w szkołach do odmierzania czasu lekcji i przerw. Dzwony drogowe ostrzegają na przejazdach kolejowych.

Małe dzwonki domowe służyły do wzywania służby i informowały o posiłkach. Stosowane są nadal w sklepach, jak również jako ozdobę uprzęży janczary i zakłada zwierzętom dzwonki pasterskie. Dzwonki pamiątkowe są sprzedane jako gadżety, mające stanowić pamiątkę lub reklamę danej miejscowości czy regionu.

2 komentarze: