wtorek, 8 marca 2016

Słodko jest nocą patrzeć.../ It is sweet to look at the night...


               Słodko jest nocą patrzeć na niebo, gdy kochasz
         różę, która znajduje się na jednej z gwiazd.
         Wówczas wszystkie gwiazdy są ukwiecone.
Antoine de Saint-Exupery


***

            It is sweet to look at the night sky, when you
               love rose, which is located on one of the stars.
      Then all the stars are flowery.
      Nikt nie powinien dawać mniej, niż już kiedyś
dał, nie daje się róż, żeby następnego dnia 
dać pustynię...
Jose Saramago


***

No one should give less than once before
 give, can't give roses and  the next day
you give the desert ...


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza